Thuiswerken: jouw rechten als werknemer

Thuiswerken is niet langer verplicht en inmiddels kunnen we allemaal weer zo veel naar kantoor als we voor de corona pandemie deden. Maar lang niet iedereen wil terug naar hetzelfde ritme als toen. Het thuiswerken is een nieuwe standaard geworden. Sommige mensen werken het liefst altijd thuis, anderen maken liever de combinatie met een aantal kantoordagen. Heb je eigenlijk het recht om thuis te werken? En wat moet jouw werkgever voor jou regelen als je thuis wilt werken? In deze blog vertellen we je alles over jouw rechten als werknemer op het gebied van thuiswerken!

Is thuiswerken een recht?

Thuiswerken is geen wettelijk recht. Als je graag wilt thuiswerken dan moet jouw werkgever dat mogelijk maken, tenzij hij een goede reden heeft om dit niet toe te staan. Volgens de Rijksoverheid moet je schriftelijk een verzoek voor ‘aanpassing van de arbeidsplaats’ doen bij je werkgever om vanuit huis te werken, maar je werkgever mag dit dus niet zonder goede reden weigeren. Er zijn wel een aantal eisen die de website van de Rijksoverheid noemt voor het thuiswerken:

  • Je moet in een bedrijf met minimaal 10 medewerkers werken.
  • Je moet minimaal een half jaar in dienst zijn.
  • Je moet je verzoek schriftelijk doen, en uiterlijk 2 maanden voordat je wil dat het thuiswerken in gaat. In je verzoek vermeld je deze datum en de plek waar je vandaan wilt werken.

In principe moet jouw werkgever dit verzoek accepteren, tenzij hij een goede reden heeft om dit niet te doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat thuis werken niet veilig is, of omdat de plek waar je vandaan wilt werken niet geschikt is. Ook wanneer thuiswerken problemen geeft met het rooster of als je je werk niet vanaf een andere locatie kunt uitvoeren dan mag je werkgever je verzoek weigeren.

Werk je in een bedrijf met minder dan 10 werknemers? Dan mag je in overleg met je werkgever alsnog thuis werken, maar dan zijn de bovenstaande regels niet van toepassing voor jou of je werkgever.

‘Wet werken waar je wilt’

De bovenstaande regels beschrijven wat de huidige aanpak is als je thuis wilt werken. Inmiddels is de tweede kamer akkoord gegaan met een wetsvoorstel ‘Wet Werken Waar Je Wilt’. Dit wetsvoorstel geeft medewerkers een sterkere juridische positie om thuis te werken. Ook als je werkgever je verzoek weigert sta je dus sterker als je het niet eens bent met deze beslissing. Dit wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer.

Wat moet jouw werkgever regelen bij thuiswerken?

Als je thuis werkt is jouw werkgever net als op kantoor verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. In de Arbowet zijn criteria vastgelegd waaraan een werkplek moet voldoen. Hierin zijn onder andere regels opgenomen over voldoende (dag)licht, temperatuur, ventilatie, geluid maar ook over het meubilair en de werkapparatuur. Je werkgever is verplicht om hier rekening mee te houden, en ook als jij thuis werkt moet jouw werkgever zorgen dat je dit op een gezonde en veilige manier kunt doen. Je werkgever moet bijvoorbeeld zorgen voor:

  • Een goede tafel en bureaustoel
  • Een laptop
  • Een beeldscherm en toetsenbord

Ook moet jouw werkgever je wijzen op de risico’s die thuiswerken met zich meebrengt. Zo kun je de scheiding tussen werk en privé makkelijker uit het oog verliezen en daardoor meer werkdruk ervaren. Ook ben je thuis misschien sneller geneigd om een minder ergonomisch verantwoorde werkhouding aan te nemen waardoor je lichamelijke klachten zoals rugpijn kunt krijgen. Je werkgever mag zelfs een Arbodeskundige inschakelen om jouw werkplek te controleren, als hij dat nodig vindt.

Vergoeding voor thuiswerken

Een werkgever kan ervoor kiezen om een extra vergoeding te geven aan werknemers die thuiswerken. Hiervan kun jij dan extra kosten die je maakt voor bijvoorbeeld stroom, gas en internet dekken. Hoe hoog deze vergoeding precies is hangt af van je salaris en de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Je werkgever hoeft er niet voor te kiezen om hiervan je thuiswerkvergoeding te betalen. Uit deze vrije ruimte worden vaak ook andere dingen zoals kerstpakketten betaald. Als je wilt weten of jouw werkgever een vergoeding geeft voor thuiswerken en hoeveel dit voor jou is dan zal je dus met je werkgever in gesprek moeten.

Privacy bij thuiswerken

Als je thuis werkt is het voor je werkgever soms moeilijker te controleren of jij je werk op tijd af hebt of helemaal uitvoert zoals het hoort. Toch mag je werkgever jou niet zomaar op allerlei manieren controleren. Dit is namelijk in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je werkgever jou toch wil controleren dan kan hij hiervoor een schriftelijke aanvraag doen. Hij moet hiervoor dan een goede reden geven, bijvoorbeeld omdat hij denkt dat je tijdens het uitvoeren van je werk een strafbaar feit hebt gepleegd.

Thuiswerk vacatures

Ook bij Yelgo zijn er verschillende opdrachtgevers die vacatures aanbieden waarbij je deels of helemaal vanuit huis kunt werken. Wil je graag (deels) vanuit thuis aan de slag? Dan helpen we je graag om een passende vacature te vinden! Neem gerust eens contact met ons op om kennis te maken.

Yelgo updates
Bekijk alle updates
Kunnen we je helpen?